Dokumenti

Tekuće:

Odluka o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u SMŽ za 2024. godinu

Program rada i financijski plan za 2024.

Plan nabave za 2024.

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijskog plana za 2023.

Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2023.

Izvješće o radu direktorice za 2023.

Izvješće Skupštine o nadzoru za 2023.

Opći dokumenti:

Statut Turističke zajednice Općine Lipovljani

Članovi tijela TZO Lipovljani

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluka Općine Lipovljani o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici

Provedbeni program razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Propisi i Odluke:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o turističkoj pristojbi

Ostali propisi iz turizma

Visina turističke pristojbe za 2023. godinu određuje se prema:
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (nn.hr)

Arhiva dokumenata:

Program rada i financijski plan za 2023.

I. izmjene Programa rada i financijskog plana za 2023.

II. Izmjene Programa rada i financijskog plana za 2023.

Izmjene Plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2023.

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijskog plana za 2022.

Izvješće o provedenom nadzoru za 2022.

Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2022.

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2022.

Plan nabave za 2022.

Program rada i financijski plan za 2022.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2021.