Povijest Lipovljana

Prvi podaci uz samo mjesto Lipovljani datiraju iz 13. stoljeća. Općina Lipovljani prostire se na prekrasnih 114,4 kvadratnih kilometara te nudi gostoljubivost oko 3500 stanovnika. Grb Općine Lipovljani je list lipe iznad zida od opeka, koji predstavlja srednjovjekovni grad ‘Kraljeva Velika’, danas arheološki lokalitet koji je tek potrebno valorizirati. Vizuru Lipovljana oplemenjuju dva crkvena tornja, jedan rimokatoličke crkve Sv. Josipa, a drugi grkokatoličke crkve Sv. Ane te centralni mjesni park u Lipovljanima sa dominirajućim stoljetnim stablima divljeg kestena.