O Lipovljanima

Općina Lipovljani najzapadnija je slavonska Općina ili prva Općina u Slavoniji, kada putujete iz Zagreba prema Vinkovcima, pa Lipovljane nazivaju i zapadnim vratima Slavonije. Sadrži četiri naselja – Piljenice, Krivaj, Kraljevu Veliku i Lipovljane kao sjedište Općine.

Povijest Lipovljana

Prvi podaci uz samo mjesto Lipovljani datiraju iz 13. stoljeća. Općina Lipovljani prostire se na prekrasnih 114,4 kvadratnih kilometara te nudi gostoljubivost oko 3500 stanovnika. Grb Općine Lipovljani je list lipe iznad zida od opeka, koji predstavlja srednjovjekovni grad ‘Kraljeva Velika’, danas arheološki lokalitet koji je tek potrebno valorizirati. Vizuru Lipovljana oplemenjuju dva crkvena tornja, jedan rimokatoličke crkve Sv. Josipa, a drugi grkokatoličke crkve Sv. Ane te centralni mjesni park u Lipovljanima sa dominirajućim stoljetnim stablima divljeg kestena.

Prirodne ljepote

Zanimljivost je da je oko četvrtina površine Općine Lipovljani unutar parka prirode Lonjsko Polje, a gotovo trećina površine pod šumom i šumskim zemljištem, a značajne su i poljoprivredne površine. Lako je zaključiti da je između ostalih vrijednosti, Općina Lipovljani poznata po tradiciji šumarstva te po poljoprivredi, a usporedno se razvijaju i pretpostavke za značajniji razvoj ostalih segmenata gospodarstva, ponajprije zbog vrlo povoljnog prometnog položaja, izvrsne pozicije gospodarske zone, nedavno otvorenog čvora Lipovljani na autocesti A3 i programa potpora za investitore.

Multietničnost i multikulturalnost

Sami Lipovljani poznati su i po multietničnosti i multikulturalnosti. Krajem 19. stoljeća gospodarske prilike i migracije dovode i nove stanovnike u Lipovljane, najviše Ukrajince, Slovake i Čehe, ali i Njemce, Mađare i ostale. Uz većinsko hrvatsko stanovništvo danas Lipovljani broje 13 nacionalnih manjina od kojih Ukrajinci, Slovaci i Česi djeluju organizirano kroz udruge. Svjedok tim migracijama bio je i poznati hrvatski šumarski stručnjak i pisac realizma Josip Kozarac, koji je živio i radio u Lipovljanima kao upravitelj šumarije Lipovljani punih 10 godina, od 1885. do 1895. godine, te ovdje našao inspiraciju i napisao svoja najvrjednija djela poput Slavonske šume.

Manifestacije

Dan Općine slavi se 19. ožujka, na blagdan Sv. Josipa – zaštitnika Općine Lipovljani. Zanimljivo je kako je Josip Kozarac rođen 18. ožujka, pa se prigodno u to vrijeme održavaju i Dani Josipa Kozarca, koji su ustoličeni 2013. godine, ali i Dan osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima. Lipovljanski susreti najveća su kulturna i gospodarska manifestacija nacionalnih manjina Republike Hrvatske, koja se održava svake godine zadnjega vikenda u mjesecu kolovozu u centru Lipovljana, s tradicijom od 1974. godine. Danas manifestacija sadrži brojne kulturne, zabavne i gospodarske sadržaje i glavna je manifestacija koja prezentira svu raskoš i prepoznatljivost Lipovljana, ali i naše domovine.

Posjetite nas!