Korisne informacije

Dobro došli u Hrvatsku!

Jedinstvena po mnogočemu, Hrvatska korijene vuče od davnina,a veliko bogatstvo kulturnih dobara koja svjedoče o burnoj hrvatskoj prošlosti, od rimskog doba, renesanse, baroka, turskih osvajanja, do moderne, izniman su mamac za sve koji posjećuju Hrvatsku. Ako se bogatoj kulturnoj baštini pridodaju nevjerojatna ljepota prirode kojom Hrvatska privlači u sva godišnja doba, osam nacionalnih parkova, jedanaest parkova prirode i mnogobrojna baština pod zaštitom UNESCO-a, Hrvatska je zasigurno zemlja nevjerojatne, magnetne privlačnosti.

Da, Hrvatska je sve to, ali i mnogo više. Ona je domovina kravate, padobrana, torpeda, penkale, žarulje s volframovom niti, najbržega električnog automobila na svijetu, psa dalmatinca, Marka Pola, jednog od najstarijih europskih gradova i parlamenata te drugih po dužini obrambenih zidina u Europi, najmanje katedrale, najstarijeg arboretuma i jednog od najstarijih filmskih festivala na svijetu te velikih sportaša. I na kraju, nikako ne smijemo izostaviti Hrvate! Hrvatski čovjek i njegova ljubaznost magnet su zbog kojeg se turisti iznova vraćaju. Katkad će vas gostoljubivost domaćina natjerati da se zapitate jeste li u svojemu domu ili jednostavno – na odmoru u Hrvatskoj!

PUTNE ISPRAVE

Osobna iskaznica (državljani EU-a, EGP-a i Švicarske) ili putovnica. Za državljane nekih država potrebna je i viza. Pregled hrvatskog viznog sustava: www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/.
Obavijesti: diplomatske misije i konzularni uredi Republike
Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih i europskih
poslova Republike Hrvatske (Tel.: +385 (1) 4569 964,
Mrežna stranica: www.mvep.hr).


CARINSKE ODREDBE

Na teritoriju Republike Hrvatske primjenjuje se carinsko zakonodavstvo Europske unije i nacionalno zakonodavstvo usklađeno s propisima Europske unije. Unos osobne prtljage oslobođen je plaćanja uvoznih davanja bez ograničenja njezine vrijednosti, a odnosi se na svaku osobu – putnika koja ulazi u carinsko područje Unije, bez obzira na to nosi li prtljagu sa sobom ili je prispjela zasebno, pod uvjetom da može dokazati da je sva navedena prtljaga prijavljena istodobno u vrijeme polaska osobi koja je odgovorna za njezin prijevoz. Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji nego osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađa se od plaćanja uvoznih davanja ako njezina ukupna vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost 2.200,00 kuna, a u zračnom i pomorskom prometu 3.200,00 kuna. To se oslobođenje odnosi na svakoga putnika pojedinačno, a može se primijeniti jedanput na dan. Predmeti koji prelaze istaknuti iznos ili nemaju značenje osobne prtljage podliježu obračunu i plaćanju carine i poreza na dodanu vrijednost (te eventualno trošarine). Putnici mlađi od 15 godina oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja mogu ostvariti do ukupne kunske protuvrijednosti 1.100,00 kuna, neovisno o vrsti prijevoznog sredstva kojim putuju. Pri ulasku i izlasku s područja Europske unije putnici su obvezni prijaviti carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom, i to u iznosu od 10.000,00 eura ili više, odnosno u protuvrijednosti toga iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, primjerice čekovima. Strani državljani te hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim zemljama mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi različite predmete radi njihove uporabe za osobne potrebe te za potrebe članova svoje obitelji. Na identičan način i osobe s prebivalištem u EU-u mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim državama. Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, koji putniku s razlogom mogu biti potrebni za osobnu uporabu za vrijeme putovanja, isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe. Osobnim predmetima smatraju se, primjerice, videokamere, prijenosni TV aparati i audiouređaji, fotoaparati, prijenosna džepna računala, prijenosna osobna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su putniku nužni), kućni ljubimci i slično. Unos te robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način. Kada putnik iznosi ili osobito kada unosi vrjedniju profesionalnu opremu, pri izlasku iz Republike Hrvatske odnosno ulasku u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu mora popuniti obrazac „Popis robe” u tri primjerka, kao i po potrebi položiti osiguranja za namirenje mogućega carinskog duga koji bi mogao nastati. Fizičke osobe koje u Europskoj uniji nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV) za robu koju su kupile u Hrvatskoj ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 740,00 kuna na osnovi popunjene tiskanice PDV-P- a ili tiskanice Tax-free koju ovjerava carinska služba pri iznošenju kupljene robe izvan Europske unije, a najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma navedenoga na računu za isporučena dobra. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa. Naknadno ovjeravanje tiskanice PDV-P ili tiskanice Tax-free nakon što se roba iznese izvan Europske unije nije moguće.

Dodatne informacije možete naći na stranici Carinske uprave (www.carina.gov.hr). Informacije o uvjetima unošenja u
Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskoga podrijetla u osobnoj prtljazi putnika dostupne su na sljedećoj mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: (www..hr).

NOVAC

Euro (1 Euro = 100 cent). Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih
agencija, hotela i kampova.

POŠTANSKI UREDI

Radna vremena svih poštanskih ureda dostupna su na mrežnih stranicama Hrvatske pošte, kao i putem aplikacija za pametne telefone. Dostupni su i poštanski uredi s produljenim radnim vremenom do 24 sata – na adresi Branimirova 4, u centru Zagreba, kao i na graničnom prijelazu Bajakovo. Poštanski ured u Zračnoj luci Zagreb radi svaki dan od 7:00 do 20:00.
Info telefon: 072 303 304, Mrežna stranica: www.posta.hr E-pošta: info@posta.hr

RADNO VRIJEME TRGOVINA I JAVNIH SLUŽBI

Tijekom turističke sezone većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, a mnoge od njih rade i vikendom. Javne službe i poslovni uredi rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima. Strani turisti koji su obvezno zdravstveno osigurani u drugim državama članicama Europske unije i EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn) te u Švicarskoj za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj ostvaruju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu na temelju Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO). Zdravstvenom zaštitom na temelju EKZO-a mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika koji imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Pri tome su obvezni platiti jedino participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici. Turisti koji su obvezno osigurani u državama s kojima Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvenom zaštitom (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska) za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj ostvaruju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Uvjet za to jest da su prije odlaska u Hrvatsku od svojeg osiguravatelja pribavili potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu tijekom privremenog boravka u Hrvatskoj, koju u HZZO-u (u mjestu boravka) mijenjaju za bolesnički list. Zdravstvenom zaštitom na temelju navedenih potvrda koriste se u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih liječnika, pri čemu su obvezni platiti participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici.zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih liječnika pri čemu su obvezni platiti participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici. Osobe koje dolaze iz trećih država (države koje nisu članice EU-a i nisu ugovorne države) sve troškove zdravstvene zaštite upotrijebljene u Hrvatskoj snose same. Osobe koje dolaze iz trećih država (države koje nisu članice EU-a/EGP- a ni Švicarska i nisu ugovorne države) sve troškove zdravstvene zaštite korištene u Hrvatskoj snose same.

Za dodatne informacije obratite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – obvezno osiguranje 0800 79 79; dopunsko osiguranje 0800 79 89; Bijeli telefon Ministarstva zdravlja 0800 79 99; mrežna stranica: www.hzzo.hr, te Nacionalna kontaktna točka za prekograničnu zdravstvenu zaštitu; e-pošta: ncp-croatia@hzzo.hr, tel.: + 385 1 644 90 90.

ELEKTRIČNI NAPON GRADSKE MREŽE: 220 V, a frekvencija 50 Hz.

VODA IZ SLAVINE pitka je u svim dijelovima Hrvatske.

BLAGDANI I NERADNI DANI

01. siječnja – Nova godina, 6. siječnja – Sveta tri kralja, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, 1. svibnja – Praznik rada, 25. svibnja – Dan državnosti, 22. lipnja – Dan antifašističke borbe, 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 15. kolovoza – Velika Gospa, 8. listopada – Dan neovisnosti, 1. studenoga – Svi sveti, 2. prosinca, Božić, 26. prosinca – Sveti Stjepan.

BENZINSKE CRPKE

Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata. Benzinske crpke prodaju Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel i Diesel, a one u većim gradovima i na autocestama i plin. Informacije o cijenama goriva i popis benzinskih i plinskih postaja: www.ina.hr, www.hak.hr, www.tifon.hr, www.crodux-derivati.hr.

BITNI TELEFONSKI BROJEVI

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: +385
Hitna pomoć: 194
Vatrogasci: 193
Policija: 192
Pomoć na cesti: 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru: 195
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (jedinstveni europski broj za službe): 112
Opće informacije: 18981
Služba davanja obavijesti o informacijama pretplatnika: 11880 i 11888
Služba davanja obavijesti o međunarodnim informacijama pretplatnika: 11802
Vremenska prognoza i stanje na cestama: 060 520 520 (govorni automat), cijena: 3,49 kn/min iz fiksnih i 4,78 kn/min
iz mobilnih mreža; Telekom operator: HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb, Tel. 0800 1234.
Dežurni sinoptičar pri DHMZ-u (od 8 do 18 sati): 060 616 666, cijena: 6,99 kn/min iz fiksnih i 8,41 kn/min iz mobilnih mreža, operator Državni hidrometeorološki zavod, Tel.: +385 (1) 4565676, HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb.

Hrvatski autoklub (HAK)

Pomoć na cestama: 1987 (iz Hrvatska) iz inozemstva (1) +385 (1) 1987 iz inozemstva (2) +385 (1) 4693 700
Stanje na cestama: 072 777 777 (iz Hrvatske)
Iz inozemstva: +385 (1) 464 0800
Info za članove: 0800 9987
Mrežna stranica: www.hak.hr,
Interaktivna karta s više od 40 000 interesnih točaka:
http://map.hak.hr

Poštovani,
molimo vas da zbog svoje udobnosti i poštivanja zakona provjerite jeste li prijavljeni cijelo vrijeme svojeg boravka, od dana dolaska do dana odlaska. Vaša provjera posebice je važna i potrebna ako boravite u privatnome smještaju, i to zbog kvalitete usluge i vaše osobne sigurnosti te onemogućivanja ilegalnoga rada onih domaćina koji nisu registrirani za pružanje usluge smještaja u skladu sa zakonom.
Unaprijed vam zahvaljujemo na suradnji i želimo vam ugodan boravak.