9. studenoga 2018.

NATJEČAJ ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Javni poziv za uniforme

Datum početka

09.11.2018.

 

Datum isteka

23.11.2018.

 

Krajnji rok dostave ponuda: 23.11.2018. do 14:00 sati.

 

  1. info@turizam-smz.hr 
  2. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak
 • Opis predmeta Javnog poziva:

 

  1. Dizajn i izrada muških i ženskih turističkih uniformi TZSMŽ uz mogućnost prijedloga pratećih dodataka.
 • Sadržaj ponude dizajna:

 

 • idejno rješenje/dizajn svih artikala muške i ženske uniforme
 • prijedlog i idejno rješenje pratećih dodataka (kapa/šešir, ukras za glavu, marama, kravata, ukras za ruku i/ili sl.),
 • dizajn i koncept skice svakog odjevnog predmeta, te cjelokupnu sliku ženskog i muškog službenog odjela i dodataka ako su predloženi,
 • ideju je potrebno obrazložiti u pisanom obliku,
 • prijedlog vrste i boje materijala za uniforme i dodataka (ukoliko su predloženi),
 • skice je potrebno prezentirati na isprintu A3 formata i na CD-u.
 •  
 •  Nagrada za dizajn i izradu uniformi:Naručitelj se navedenu nagradu obvezuje isplatiti najkasnije 30 dana od datuma potpisa ugovora.

 

  1. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije (TZSMŽ) ima pravo izmjene i dopune odabranog dizajna/modela u dogovoru s autorom dizajna. TZSMŽ zadržava sva prava na odabrano idejno rješenje.
  2. Nagrada za izabrani dizajn svih odjevnih predmeta i mogućih dodataka je 30.000 kn (brutto). Nagrada uključuje otkup autorskih prava na dizajn i korištenje idejnog rješenja modela, odabir materijala za uniforme u dogovoru s izvođačem uniformi, nadzor nad izradom prototipova odjevnih predmeta koji će biti sastavni dio muške i ženske uniforme, te dodataka ukoliko su uključeni kao i nadzor te sudjelovanje u izradi krojeva prema potrebnim konfekcijskim brojevima.
 • Vrsta, kvaliteta i količina predmeta Javnog poziva:

 

  • odjevni predmeti bi trebali obavezno pratiti prepoznatljive elemente identiteta Sisačko-moslavačke županije,
  • informatori su u direktnom kontaktu s publikom i predstavljaju Županiju na inozemnim i tuzemnim sajmovima turizma,
  • posao informatora je stajanje za pultom na štandovima, komunikacija s posjetiteljima, posluživanje posjetitelja, slaganje materijala na štandu. U uniformi se treba komotno kretati, ali i izbjegavati neku svijetlu tkaninu zbog često relativno prljavih promotivnih brošura,
  • gotovo svi sajmovi se održavaju u periodu od siječnja do travnja, te od listopada do prosinca, dakle, u hladnije doba godine, ali u relativno toplim halama,
  • uniforme će se koristiti barem 5 godina, stoga materijal i uniforme trebaju biti otporni na veći broj korištenja i čišćenja. Uniforma treba biti izrađena od materijala koji se minimalno gužva ili uopće ne gužva, te da je ugodna za nošenje uz moguće održavanje u kemijskim čistionicama 
 • količina potrebnih uniformi – 5 ženskih i 2 muške (uz mogućnost dodatnog naručivanja)

 

 • Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije neće snositi nikakve dodatne troškove nabave materijala i izrade uniformi.
 • Mjesto isporuke roba i usluga:

 

  1. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak 
 • Rok isporuke robeMolimo da ponuđač ponudi tkanine za uniforme koje će biti raspoložive u potrebnim količinama kako bi se mogli dodatno isporučiti. 

 

  1. Rok isporuke uniformi je do 23.12.2018.
 • Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

 

 • isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet Javnog poziva (ne starija od 6 mjeseci)
 • dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz da podnositelj nema duga prema Poreznoj upravi (ne stariji od 30 dana) 
 • Način dostave ponude

 

 • ponuda se dostavlja u pisanom obliku na hrvatskom jeziku
 • ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 • „PONUDA ZA ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak
 • ponuda se dostavlja s nazivom i adresom ponuditelja 
  1. Plaćenje 
  2. Plaćanje za izvršenu uslugu će se obaviti u roku od 30 dana po primitku računa uz dokaz za isporučenu ukupnu količinu naručenih uniformi. Predujam isključen. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.
 • Kriterij odabira ponude:   Napomena:Ponuditelji čija ponuda nije odabrana, odnosno koji nisu pozvani u drugu fazu postupka, nemaju pravo žalbe niti pravo na naknadu bilo kojih troškova vezanih uz ovaj postupak.

 

 1. TZSMŽ nije dužna odabrati ponudu te je ovlaštena u bilo kojoj fazi postupka odustati od daljeg provođenja nadmetanja ili prihvata bilo koje ponude, sve do trenutka sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem, bez prava bilo kojeg ponuditelja na naknadu bilo kakve štete koja mu zbog tog razloga nastane ili može nastati.
 2. Kriterij za odabir najbolje ponude je atraktivnost, praktičnost uniforme i originalnost, te prepoznatljivost Sisačko-moslavačke županije.