3. kolovoza 2022.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za upis u lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Moslavina za razdoblje 2023 – 2027.

U procesu prikupljanju dokumentacije potrebne za izradu Lokalne razvojne strategije LAG Moslavina, odnosno definiranju vizije ruralnog razvoja i planiranju budućih projekata, veliku ulogu imaju svi dionici ruralnog područja LAG-a. Njihovi planovi o vlastitom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem žive i djeluju, kao i potrebe koje imaju, uvelike će doprijeti smjeru u kojem će LAG Moslavina kreirati intervencije, i putem kojih će plasirati sredstva koja će imati na raspolaganju u programskom razdoblju 2023-2027. godine.

Svi zainteresirani dionici s područja Općine Lipovljani pozvani su za prijavu svojih projektnih prijedloga za novo razdoblje natječaja, a dodatne informacije mogu dobiti i na konzultacijama s djelatnicima LAG-a koje će se održati u četvrtak 4. kolovoza u vremenu od 8:00 do 10:00 sati u Vijećnici Općine Lipovljani. Prijava projektnih prijedloga moguća je i dostavljanjem putem OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA. Obrazac se dostavlja elektronskim putem, na adrese lag.moslavina@gmail.com i lag.moslavina12@gmail.com.Obrazac za prijavu projektnih ideja nalazi se na https://lag-moslavina.hr/Novosti/ArticleId/1069/oamid/421.

Dionici: tvrtke, obrti, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i institucije, građani i udruge/organizacije civilnog društva, vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo sa područja LAG-a Moslavina.