18. siječnja 2024.

Nova akcija sadnje stabala

2023. godinu završili smo novom akcijom sadnje stabala na području Općine Lipovljani.

Kao i posljednjih nekoliko godina, Općina Lipovljani i Turistička zajednica Općine Lipovljani nastavljaju podizati nove drvorede i ozelenjavati naselja, gdje god je to moguće. U zadnjih 10-tak godina postepeno su revitalizirane zelene površine i drvoredi centra Lipovljana te su posađena pojedinačna velika stabla u Piljenicama i Krivaju.

Tijekom prosinca odrađena je nova akcija sadnje financirana sredstvima Turističke zajednice, a stabla su sađena u Kraljevoj Velikoj, Piljenicama, Krivaju i Lipovljanima. U Lipovljanima su stabla sađena na mjestima uglavnom gdje su postojeća polomljena uslijed srpanjskog nevremena. U Kraljevoj Velikoj i Piljenicama sađeno je oko dječjih igrališta i područnih škola, a u Krivaju oko prostora mrtvačnice, radi stvaranja hlada.

Sadile su se velike višegodišnje sadnice s korjenovim busenom visine od 2 do 3 metra, a ukupno je posađeno 36 stabala velelisne lipe, divljeg kestena, javora, likvidambara i katalpe. Sadnju su izvršili djelatnici našeg komunalnog poduzeća Lipkom Servisi uz poslovođu Ivana Štiksa. Stručnu podršku sadnji dao je Tomislav Lukšić, a lokacije su obišli direktor komunalnog poduzeća Davor Živković i direktorica Turističke zajednice Marijana Musij, koja je provela organizaciju nabave sadnica. Akciju sadnje obišli su i najmlađi – vrtićanci u pratnji odgajateljica iz dječjeg vrtića Iskrica Lipovljani.