Ivanje u Piljenicama

Manifestacija Ivanje u Piljenicama održava se na području Općine Lipovljani, u naselju Piljenice. Tradicionalna je pučka manifestacija koja se odvija svake godine povodom spomendana mučeništva sv. Ivana Krstitelja, 29. kolovoza. Obilježavanje ovog blagdana preraslo je u pučku svečanost koja ima kulturni i zabavni program.

Organizatori: MO Piljenice, DVD Piljenice, Udruga žena Mlinarice Piljenice.
Potpora: Općina Lipovljani i TZO Lipovljani.

Naselje Piljenice osnovano je u drugoj polovici 18. stoljeća, te se smjestilo uz rijeku Pakru. Pakra je često pokazivala i svoje drugo lice te plavila dvorišta, staje i polja. Tako su mještani za svog sveca zaštitnika izabrali Sv. Ivana Nepomuka i u njegovu čast sagradili kapelicu.