Rokovo u Krivaju

Manifestacija Rokovo u Krivaju održava se na području Općine Lipovljani, u naselju Krivaj. Tradicionalna je pučka manifestacija koja se odvija svake godine povodom blagdana sv. Roka, 16. kolovoza.

Organizator: MO Krivaj.
Potpora: Općina Lipovljani i TZO Lipovljani.

Obilježavanje ovog blagdana preraslo je u pučku svečanost koja se počela održavati kroz više dana i ima kulturni, zabavni i sportski program.